Algemene voorwaarden

Solicitatie

Wanneer je je aanmeld bij Angeleyez word de solicitatie persoonlijk gedaan. Wij verstrekken geen verdere informatie telefonisch in verband met privacy. Wij kunnen je vragen om bij ons op kantoor te komen. Kom je van ver, is er eventueel ook een ander mogelijkheid.

Hou rekening mee dat Angeleyez het recht heeft om je solicitatie af te wijzen.

Aansprakelijkheid

Angeleyez kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op de website vermelde informatie tevens voor het gebruik van onze diensten.


Nederland recht

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Algemene Voorwaarden mochten ontstaan, daaronder inbegrepen geschillen over de toepasselijkheid en geldigheid daarvan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter.

Legale escortservice

Angeleyez is een legaal geregistreerde escortbureau en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord- Nederland onder kvk-nummer 72784547. Ons vergunningsnummer voor het exploiteren van een escortservice is Z203779-2018.

Onze diensten zijn belast met het 21% BTW tarief.

Minimum leeftijd

Op geen enkele wijze werken wij met dames die gedwongen zijn om dit werk uit te oefenen dan wel dames die niet comfortabel zijn met dit werk. Alle dames die als escort bij AngelEyez werken zijn op wettelijke leeftijd en niet jonger dan 21 jaar. Wij werken uitsluitend met dames die legaal en geregistreerd zijn in Nederland.

Afspraken minimum boekingsduur en minimum kennisgeving

Onze escorts zijn beschikbaar voor een minimum boeking vanaf één uur of langer.
Wij raden u aan om uw boeking ten minste 2 uur vooraf te plaatsen, wij adviseren u wel om ruim van te voren een escort te bestellen, indien u ervan verzekerd wil zijn dat de escort van uw keuze beschikbaar is.

Tarieven en betalingen

Tarieven zoals vermeld op de website zijn als volgt opgebouwd: het tarief voor de dame, het bemiddelingstarief van Angeleyez, de reiskosten vergoeding binnen Friesland. Tarieven zijn niet onderhandelbaar.

Het is in de escort branche een algemeen gebruik dat er vooraf wordt betaald. U dient de betaling in de eerste 10 minuten van de boeking te overhandigen aan de escort.

We bieden 3 betalingsmogelijkheden aan:

 • Contant, de meest voorkomende manier om te betalen voor onze escortservice is contant. Dit is alleen mogelijk in Euro's.
 • Per bank, vooruit per bank betalen is altijd mogelijk. Indien u betaald vanaf een Nederlandse bankrekening dan dient u dit minimaal één werkdag voor de boeking te doen.
 • Er is ook mogelijkheid om via Tikkie betaling te doen.

Cliënten en locatie vereisten

  Wij verwachten van u dat u onze escorts met respect behandeld en dat u zich ten alle tijden als een gentlemen gedraagt. Onze escorts kunnen u bezoeken in elk 3-sterren hotel (of meer) en in uw privé woning en in uw voertuig. Onze escorts zijn niet beschikbaar om af te spreken in onhygiënische locaties, onveilige wijken of seks bioscopen e.d.

  Ongast gedrag, een onhygiënische locatie of een gebrek aan persoonlijke hygiëne kan een reden zijn dat de escort besluit om de boeking te weigeren. Dit mag zij ten alle tijden doen. Angeleyez discrimineert niet ten aanzien van nationaliteit of afkomst. Iedereen is welkom om gebruik te maken van onze escort service.

Discretie en vertrouwelijkheid

  Discretie is voor ons net zo belangrijk als dat het voor u is. Alle gegevens die u ons geeft behandelen wij vertrouwelijk en worden alleen gebruikt ter verificatie voor boekingen. De informatie blijft te allen tijde vertrouwelijk.

  Al onze escorts en medewerkers ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.

  Angeleyez garandeert geheimhouding tegenover derden van alle zaken en persoonlijke gegevens van haar cliënten tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

  Personen die nepboekingen plaatsen en hiervoor onjuiste (valse) gegevens doorgeven en geenszins van plan zijn te verschijnen, hiervan zullen wij voor zover wij zijn gegevens hebben kunnen natrekken, de gegevens plaatsen op openbare anti-faker websites, zwarte lijsten dan wel andere media uitingen die het mogelijk maken hem in de toekomst uit te sluiten van het doen van valse boekingen.

Alcohol en Drugs

  Wij hanteren een zeer strikt anti-drugs beleid. Wij vragen u dan ook nooit drugs aan onze dames aan te bieden. Indien u beslist zelf drugs wenst te gebruiken is dat uw eigen verantwoordelijkheid, maar blijf onze dames met respect behandelen indien er schade daaruit voortvloeit, is Angeleyez ten allen tijde gevrijwaard.

  Indien de escort zich ongemakkelijk voelt door uw drugsgebruik dan heeft zij het recht om onmiddellijk de boeking te beëindigen zonder restitutie. De veiligheid van onze werknemers staat voorop! De meeste van onze dames zijn lichte sociale drinkers. Zij genieten van een glas wijn of champagne tijdens uw date. Grote hoeveelheden alcohol zijn niet toegestaan en zal geweigerd worden.

Veilige seks

  Onze dames verrichten uitsluitend sexsuele handelingen met een voorbehoedsmiddel.

  Dit is nooit een punt dat open staat voor discussie of onderhandeling. Indien u tijdens een boeking herhaaldelijk vraagt om een handeling zonder bescherming of probeert het voorbehoedsmiddel te verwijderen dan is dit reden om de boeking onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie.

Veiligheid en bescherming

  De veiligheid van onze escorts is bijzonder belangrijk voor ons. Wij benutten iedere mogelijkheid om onze escorts bij te staan en hen te beschermen tegen onveilige situaties.

  Onze escorts worden gebracht met een chauffeur, die haar discreet naar de afspraak brengt. We willen benadrukken dat de escort niet naar uw hotelkamer, suite of voordeur komt onder begeleiding van de chauffeur.

  Cliënten die een poging doen onze escorts te misleiden, intimideren dan wel op een andere manier haar veiligheid in het geding brengen zullen worden vervolgd volgens de Nederlandse wet. Politie zal ingeschakeld worden en alle bij ons bekende gegevens zullen overgedragen worden.

Gangbang escorts

  Bij gangbang word er eerst controle uitgevoerd door de chauffeur i.v.m veiligheid van de dames. Bij een goed keuring mag de dame naar binnen, en word u geacht de betaling aan de chauffeur te overhandigen.

  De dame heeft het recht om zelf te bepalen wat voor sexsuele handelingen ze verricht bij een Gangbang.

  Gelieve contact op te nemen met Angeleyez voor verdere informatie.

Cliënten weigeren

  Wij van AngelEyez, haar management en werknemers hebben het recht te allen tijde personen te weigeren als cliënt zonder dat hiervoor een verklaring verschuldigd is. Mogelijke redenen kunnen zijn; ongepast gedrag, slechte persoonlijke hygiëne of beperkte beschikbaarheid van escorts en het meest belangrijk bij het twijfelen of onzekerheid van de dame/dames dat de klant zich MOET legitimeren.

  Onze escorts hebben het recht een boeking te accepteren dan wel te weigeren zonder opgave van reden. Zij is niet verplicht te verblijven in de aanwezigheid van een cliënt bij wie zij zich niet comfortabel voelt. Zij is ook niet verplicht handelingen te verrichten waarbij zij zich onprettig voelt. Alle services zoals vermeld op de website bij het profiel van de escort zijn allemaal haar eigen keus.

Annulering

  Indien de eerste tien minuten van de boeking reeds verstreken zijn, en u de escort al heeft aangeraakt, zij zich inmiddels heeft uitgekleed, de dame de boeking weigert wegens uw gebrek aan hygiëne, ongeschikte locatie, onbehoorlijk gedrag of houding of als u een plotselinge zakelijke/persoonlijke afspraak heeft wordt u gevraagd om de tijd die u reeds heeft gespendeerd met de escort te vergoeden, met een minimum van haar minimum boeking in uw regio.

  Indien de dame niet aan uw verwachtingen voldoet qua persoonlijkheid of uiterlijk dan dient u dit binnen tien minuten kenbaar te maken aan Angeleyez. Het is gebruikelijk dat u in overleg met Angeleyez de escort een onkosten vergoeding geeft.

  Mocht u ontevreden zijn over de escort en vragen naar een andere escort, dan kunt u hier slechts eenmalig gebruik van maken. Indien de tweede escort ook niet naar wens is, kunnen we u helaas niet verder helpen.

  U heeft als cliënt binnen de eerste tien minuten de mogelijkheid uw ongenoegen aan ons duidelijk te maken zodat wij samen met u tot een passende oplossing kunnen komen. Indien u dit niet doet, en de boeking is betaald, en de service is aan u verleend is de boeking in onze ogen gevalideerd en definitief.

  Indien u door onvoorziene omstandigheden de boeking moet annuleren dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

  Ingeval onze escort reeds onderweg is naar de boeking dan verwachten wij dat u in overleg met Angeleyez de escort een onkosten vergoeding geeft.

  Wij gaan ervan uit dat een dergelijke situatie maar eenmaal voorkomt. Mocht dit vaker gebeuren dan kunnen wij besluiten om u geen diensten meer te verlenen.

  Onze escorts zijn punctueel en doen hun uiterste best om op tijd te zijn. Echter, soms kunnen door onvoorziene omstandigheden zoals file, door openbare wegwerkzaamheden o.i.d. onze escorts iets verlaat zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij realiseren ons dat uw geduld niet oneindig is en indien de vertraging dusdanig op loopt (meer dan 30 minuten) u het recht heeft om kosteloos te annuleren.

  Indien door onverwachte privé omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, ongeluk, plotselinge dringende familie omstandigheden of andere onvoorziene reden, de escort haar boeking met u moet annuleren, dan vervallen mogelijke annuleringstarieven. Wij zullen indien beschikbaar en gewenst een alternatieve escort voor u regelen.

  Het is niet mogelijk om Angeleyez en/of de annulerende escort aansprakelijk te stellen voor mogelijk geleden schade, onkosten etc., voortkomend uit deze annulering.

  Wij bieden u wel onze oprechte excuses aan voor het ongemak.
Kvk nummer : 72784547
Vergunning : Z203779-2018
Copyright 2019